HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN MÁY TÍNH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=biTrb56pR5s&t=3s

Mời phụ huynh và các em học sinh vào đường dẫn trên để xem hướng dẫn đăng nhập học trực tuyến bằng máy tính cá nhân