HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ĐIỆN THOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROI

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

https://www.youtube.com/watch?v=8ycflS1xl84&t=1s

         Mời phụ huynh và các em học sinh vào đường dẫn trên để xem hướng dẫn đăng nhập học trực tuyến bằng điện thoại.