LINK TẢI SÁCH GIÁO KHOA CÁC KHỐI LỚP (Gửi tặng phụ huynh, học sinh đang ở khu cách li, hoặc vùng giãn cách xã hội chống dịch covid 19)

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

XIN GỬI TẶNG ANH/CHỊ BẢN MỀM SGK CHO CÁC CON/CHÁU TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12.

Quý phụ huynh có thể vào tải các bộ sách giáo khoa phù hợp về dùng tạm trong khi chưa có điều kiện để mua sách giáo khoa mới cho con em học tập

 

SGK LỚP 1 https://drive.google.com/drive/folders/1lD-8GmG4t2dW08i9efAtZGax0yK9mbG0?usp=sharing

SGK LỚP 2: https://drive.google.com/drive/folders/1XgE9l1C3PaD_Q8ZzILKdjlWut_Lw8TXh?usp=sharing

SGK LỚP 4:https://drive.google.com/drive/folders/1E-RPfmPf4Z9GLT4-w90aO_gBoRHkQkaz?usp=sharing

SGK LỚP 5:https://drive.google.com/drive/folders/1seGBOKk2sRDVhde9kdyRGENMyHuskAwi?usp=sharing

SGK LỚP 6:https://drive.google.com/drive/folders/1mrItMJFPFZhVxo12gx8wX4gq1XC9TjsQ?usp=sharing

SGK LỚP 7:https://drive.google.com/drive/folders/1sW3qm3OGEUT1PtigSV_8D7GfxftsvFJe?usp=sharing

SGK LỚP 8:https://drive.google.com/drive/folders/1bl4TeqxTkUfon9XT2aFSuyWvFst_9TSa?usp=sharing

SGK LỚP 9:https://drive.google.com/drive/folders/1XQ2FbEGgKKBL94GvkmdBvAqrx5jUViXj?usp=sharing

SGK LỚP 10:https://drive.google.com/drive/folders/1T40OH5RU6fM7ZH9D8PB4xfPwpsYOaFNg?usp=sharing

SGK LỚP 11:https://drive.google.com/drive/folders/1IjyURTTRA_C6FLBcYJklIVZSpJ56edA0?usp=sharing

SGK LỚP 12: https://drive.google.com/drive/folders/1WnEKpdp1HStRKyiRNVLdJWJrdxusuuR4?usp=sharing