Hoạt động chuyên môn

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

[...]

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 – 2019

Lượt xem:

[...]

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN QUA TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Lượt xem:

[...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]