Công khai giáo dục

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI GIÁO VIÊN, HỌC SINH NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI GIÁO VIÊN, HỌC SINH NHÂN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Lượt xem:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Cư Jút, Trường THCS Cao Bá Quát không thực hiện được việc khai giảng năm học mới 2021-2022 theo Quyết định số: 1225/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 [...]