LỄ TỔNG KẾT LỚP XÓA MÙ GIAI ĐOẠN I Ở XÃ BIÊN GIỚI ĐẮK WIL

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Một vài hình ảnh của lễ tổng kết IMG_20191218_092340 IMG_20191218_092334 IMG_20191218_092343 IMG_20191218_092348 IMG_20191218_092354