ĐỒN BIÊN PHÒNG VÀ CÔNG TY VIETTEL CƯ JÚT TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

41514436_2021341291243374_641092098778464256_n 41523650_280572732559194_2736010281992847360_n 41594449_274741883250247_3501975733108998144_n